CHÀO MỪNG ĐÔNG BẮC TRỞ LẠI

CHÀO MỪNG ĐÔNG BẮC TRỞ LẠI

CHÀO MỪNG ĐÔNG BẮC TRỞ LẠI

Các Dự Án Đã Hoàn Thành | 2020-11-17

Đông Bắc 22-05 là tàu thứ 6 trong đội tàu của Đông Bắc hoàn thành việc sửa chữa tại nhà máy của NOSCO Shipyard tại Quảng Ninh trong năm 2020. Đông Bắc 22-05 rời nhà máy vào ngày 17/11/2020 sau 10 ngày sửa chữa trên dock.

Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi.